Disclaimer


Algemeen

Bij het gebruik van elk onderdeel of aspect van www.FrieslandPVC.nl, gaat u akkoord met deze disclaimer. Indien u het niet eens bent met deze bepalingen en voorwaarden, betreedt deze website dan niet.

Aansprakelijkheid

FrieslandPVC kan ondanks de voortdurende zorg en aandacht die besteed wordt aan de samenstelling van www.frieslandpvc.nl, niet instaan voor de juistheid van de verstreken informatie. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos functioneren van de website. FrieslandPVC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de site, in welk opzich dan ook.

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij FrieslandPVC. Niets uit deze website mag worden gekopiëerd, verspreid, openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases etc. Wilt u toch een van de bovenstaande activiteiten uitvoeren dan moet u schriftelijke toestemming vragen van FrieslandPVC.

Links en verwijzingen

Verwijzingen naar of (hyper)links met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. De aansprakelijkheid geldt ook voor deze doorgelinkte websites. FrieslandPVC is dus op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van de desbetreffende websites.